Wangenan Karawitan[édit]

Karawitan numutkeun ahli karawitan saperti Raden Mahyar Angga Kusumah Dinata jeung Atik S,S.Karawitan, numutkeun anjeuna karawitan asalna tina kecap Ra jeung Wit ; Ra nya éta cahya panon poé (seni), Wit nya éta pangaweruh.[1] Numutkeun Bapa Atik S,S.Kar, ra jeung wit disawang tina paham animisme jeung dinamisme ra nya éta ngahormat atawa munjung jeung wit nya éta karuhun.[1]. Wangenan Karawitan sacara lega nya éta seni musik nu ngagunakeun bahanna nya éta sora.[1] Sedengkeun sacara husus nya éta seni sora daérah nu miboga laras pélog jeung saléndro.[1] Aya ogé seni karawitan nya éta seni sora manusa jeung atawa sora waditra anu saluyu jeung tradisi [2] Umpama numutkeun Enslikopedi sacara umum karawitan sarua jeng musik atawa seni sora [3]
Sajarah Karawitan[édit]

Jalma-jalma baheula nalika réngsé moro jeung nalika rineh teu dihaja ngésétan jamparing atawa gondéwana nepika aya sora.[1] Kajadian éta anu jadi kasang tukang alat atawa waditra anu digésék saperti tarawangsa, rebab, jeung waditra lianna.[1] Nalika panén di sawah murangkalih jaman baheula nyieun empétan-empétan tina jarami anu dipaénkeunna ku cara ditiup. Hal ieu anu jadi kasang tukang ayana suling pangsi jeung tarompét.[1]
Ragam Wangun Karawitan[édit]

Ragam Karawitan aya 3 diantarana (a)Karawitan Gending nya éta wangun karawitan anu dihasilkeun ku sora waditra atawa sora gamelan anu disadana rék ditabeuh, ditepak, atawa digésék. [1] (b) Karawitan Sekar nya éta wangun karawitan anu dihasilkeun ku sora manusa. [1] Panyajian dina karawitan sekar aya dua jenis ; sekar tandak (kawih) nya éta seni sora anu kabeungkeut ku wiletan (tekenan-tekenan nu datangna tutuluyan dina irama anu tangtu dina waktu anu sarua sarta dina penulisanna maké wates garis lempeng jeung mantra.[4] [5] Nu kadua nya éta sekar irama merdika (tembang) nya éta seni sora anu teu kauger ku wiletan tapi kauger ku aturan-aturan pupuh atawa syair lianna.[4] lagu nu biasa ku urang tempo jeung rasakeun dina kenongan atawa goong[2] c)Karawitan Campuran nya éta gabungan atawa kolaborasi antara sekar jeung gending atawa antara lagu jeung waditra (gamelan, kacapi, atawa waditra lianna).[1]
Fungsi Karawitan[édit]

Fungsi karawitan diantarana ; (a) fungsi minangka atikan nya éta nambahan pangaweruh, kaparigelan, ajén inajen, sikep kana seni karawitan, kaasup kana sastra anu aya sajerohing dina rumpaka (syair) atawa guguritan.[1] (b) Fungsi minangka pepeling nya éta piwuruk, paréntah, jeung wejangan bisa ngaliwatan seni karawitan.[1] (c) Fungsi minagka hiburan nya éta hiburan ngaliwatan seni karawitan bisa digabungkeun jeung wangun-wangun kasenian saperti tari, [bela diri]] jeung drama.[1](d)Fungsi minangka pamirig lagu. [1] (e) Fungsi minangka pamirig tari. [1] (f) Fungsi minangka ébréhan rasa. [1] (g) Fungsi ngagambarkeun jiwa. [1] (h)Fungsi minangka sosial nya éta dipaké dina upacara-upacara adat. [1] (i) Fungsi minangka komersial hartina bisa dipaké pangupah jiwa.[1]

 

800px-Gamelan_of_Bali_200507-4800px-Gamelan_Laras_Slendro_Si_Ketuyung_Keraton_Kasepuhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://su.wikipedia.org/wiki/Karawitan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://su.wikipedia.org/wiki/Gambar:Gamelan_Laras_Slendro_Si_Ketuyung_Keraton_Kasepuhan.jpg

 

 

 

 

 

http://su.wikipedia.org/wiki/Gambar:Gamelan_of_Bali_200507-4.jpg

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.